název školy: Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace
adresa: Štefánikova 2514, 760 01 Zlín

.

IČO: 71008080   DIČ: CZ71008080   tel. 577 210 772   e-mail: kancelar@9zszlin.cz   datová schránka: 9htmupa

.

V případě krizové situace najdete informace na webu města www.zlin.eu v sekci aktuálně!

.

pověřenec GDPR: Bc. Jarmila Sládková, SMS-služby s. r. o.
tel.: 774 950 005   e-mail: jarmila.sladkova@sms-sluzby.cz

.

Aktuality

Projekt "Hrdá škola"
Vánoční sbírka pro chlupáče

1.-14.12.2023

.
Vánoční jarmark školní družiny
13.12.2023
.
Vánoční tvořivé dílny
6.12.2023 16 - 18 h
.
Informace k přijímacímu řízení na SŠ
ve školním roce 2023/2024 pro školní rok 2024/2025

Desatero bezpečného chování v online světě

Informační dopis Spolku rodičů a školy - 9.10.2023

Informační dopis Spolku rodičů při 9. ZŠ Zlín
 


.

Aktuality
.
Ovoce a zelenina do škol, mléko do škol
čt 7.12.2023 -
ovoce, 2 ks mléčných výrobků
.
EU projekty Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol
jsou ve školním roce 2023/2024 určeny
pouze pro žáky 1. stupně (1.-5. ročník)
.

.

RECYKLOHRANÍ


12. ročník - 2023/2024

Ekologie na naší škole - info pro rodiče

Soutěž ve sběru baterií

Školní hliníkožrouti

Box na zpětný odběr cartridgí, tonerů

Od 14.9.2022 jsme do všech tříd školy umístili
koše na bioodpad

Od 11.2.2019 jsme do všech tříd školy umístili
koše na
tříděný odpad (papíry, plasty)

.

.