název školy: Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace
adresa: Štefánikova 2514, 760 01 Zlín

.

IČO: 71008080   DIČ: CZ71008080   tel. 577 210 772   e-mail: kancelar@9zszlin.cz   datová schránka: 9htmupa

.

V případě krizové situace najdete informace na webu města www.zlin.eu v sekci aktuálně!

.

pověřenec GDPR: Bc. Jarmila Sládková, SMS-služby s. r. o.
tel.: 774 950 005   e-mail: jarmila.sladkova@sms-sluzby.cz

.

Aktuality
.
Zájmové kroužky

Úvodní třídní schůzky - pondělí 2.10.2023 - 16 h
Úvodní třídní schůzky třídy III. A
se 2.10.2023 z důvodu nemoci vyučující nekonají!

Jednání Rady rodičů Spolku rodičů při 9. ZŠ Zlín
pondělí 2.10.2023 - 16:30 h

Aktuality
.
Ovoce a zelenina do škol, mléko do škol
čtvrtek 12.10.2023
mléčné výrobky 2ks, ovoce

EU projekty
Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol
jsou ve školním roce 2023/2024 určeny
pouze pro žáky 1. stupně (1.-5. ročník)

.

RECYKLOHRANÍ


12. ročník - 2023/2024

Ekologie na naší škole - info pro rodiče

Soutěž ve sběru baterií

Školní hliníkožrouti

Box na zpětný odběr cartridgí, tonerů

Od 14.9.2022 jsme do všech tříd školy umístili
koše na bioodpad

Od 11.2.2019 jsme do všech tříd školy umístili
koše na
tříděný odpad (papíry, plasty)

.

.