název školy: Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace
adresa: Štefánikova 2514, 760 01 Zlín

.

IČO: 71008080   DIČ: CZ71008080   tel. 577 210 772   e-mail: kancelar@9zszlin.cz   datová schránka: 9htmupa

.

V případě krizové situace najdete informace na webu města www.zlin.eu v sekci aktuálně!

.

pověřenec GDPR: Bc. Jarmila Sládková, SMS-služby s. r. o.
tel.: 774 950 005   e-mail: jarmila.sladkova@sms-sluzby.cz

Aktuality
..
Závěr školního roku 2023/2024

Volné dny pro žáky
po 24.6. - 28.6.2024 (ředitelské volno)
.
Rekonstrukce hygienického zázemí (toalet)
od 30.5.2024
.
Příspěvky Spolku rodičů při 9. ZŠ Zlín
2. pololetí školního roku 2023/2024

Desatero bezpečného chování v online světě


.

Aktuality
.
EU projekty Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol
jsou ve školním roce 2023/2024 určeny
pouze pro žáky 1. stupně (1.-5. ročník)
.
Nevzali mě na střední, co můžu dělat?

Nový web o digitalizaci
přijímacího řízení
na střední školy

Informace k přijímacímu řízení na SŠ
ve školním roce 2023/2024 pro školní rok 2024/2025


Soutěž "Přehlídka technické tvořivosti mládeže"

RECYKLOHRANÍ


12. ročník - 2023/2024

Ekologie na naší škole - info pro rodiče

Soutěž ve sběru baterií

Školní hliníkožrouti

Box na zpětný odběr cartridgí, tonerů

Od 14.9.2022 jsme do všech tříd školy umístili
koše na bioodpad

Od 11.2.2019 jsme do všech tříd školy umístili
koše na
tříděný odpad (papíry, plasty)

.