název školy: Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace
adresa: Štefánikova 2514, 760 01 Zlín

.

IČO: 71008080   DIČ: CZ71008080   tel. 577 210 772   e-mail: kancelar@9zszlin.cz   datová schránka: 9htmupa

.

V případě krizové situace najdete informace na webu města www.zlin.eu v sekci aktuálně!

.

pověřenec GDPR: Bc. Jarmila Sládková, SMS-služby s. r. o.
tel.: 774 950 005   e-mail: jarmila.sladkova@sms-sluzby.cz

.

Aktuality
.
Provoz kanceláře školy
v době hlavních prázdnin

Vysvědčení nevydaná 23.6.2022
jsou uložena v kanceláři školy!

.Volné dny pro žáky
pá 24.6.2022 - čt 30.6.2022

 

Aktuality

Zápis ukrajinských dětí
st 15.6.2022   13-15 h


 


 


RECYKLOHRANÍX. ročník - 2021/2022

Ekologie na naší škole - info pro rodiče

Soutěž ve sběru baterií

Sbírka věnuj mobil

Školní hliníkožrouti

Box na zpětný odběr cartridgí, tonerů

Od 11.2.2019 jsme do všech tříd školy umístili
koše na
tříděný odpad (papíry, plasty)

.

.