název školy: Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace
adresa: Štefánikova 2514, 760 01 Zlín

.

IČO: 71008080   DIČ: CZ71008080   tel. 577 210 772   e-mail: kancelar@9zszlin.cz   datová schránka: 9htmupa

.

V případě krizové situace najdete informace na webu města www.zlin.eu v sekci aktuálně!

.

pověřenec GDPR: Bc. Jarmila Sládková, SMS-služby s. r. o.
tel.: 774 950 005   e-mail: jarmila.sladkova@sms-sluzby.cz

.

Aktuality
.
Pohovory s rodiči 29.-30.5.2023

Zápis do 1. tříd
Informační schůzka rodičů žáků budoucích 1. tříd
se koná v pondělí 19.6.2023 v 16:00 h

.Příspěvky Spolku rodičů za 2. pololetí

Aktuality
.
Ovoce a zelenina do škol, mléko do škol
čt 22.6.2023
2 ks ovoce, 2 ks mléčných výrobků

EU projekty Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol
jsou ve školním roce 2022/2023 určeny
pouze pro žáky 1. stupně (1.-5. ročník)

Informace k přijímacímu řízení na SŠ
ve školním roce 2022/2023

.

RECYKLOHRANÍ


XI. ročník - 2022/2023

Ekologie na naší škole - info pro rodiče

Soutěž ve sběru baterií

Sbírka věnuj mobil

Školní hliníkožrouti

Box na zpětný odběr cartridgí, tonerů

Od 14.9.2022 jsme do všech tříd školy umístili
koše na bioodpad

Od 11.2.2019 jsme do všech tříd školy umístili
koše na
tříděný odpad (papíry, plasty)

.

.