Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace

 

.

Box na zpětný odběr

cartridgí, tonerů z tiskáren a kopírek

.

.

.

Cartridge = plastový zásobník  s tekutým inkoustem do tiskáren a kopírek

Toner = plastový zásobník  s přáškovým barvivem do tiskáren a kopírek

.

.

Leták k projektu

.

Od března 2014 se naše škola nově účastní zpětného odběru prázdných tonerů a cartridgí. Rozšířili jsme tak v rámci environmentální výchovy naše ekologické aktivity. Box k tomuto sběru určený je volně k dispozici ve vestibulu školy a zmíněné zásobníky je možné do boxu kdykoliv vhodit.

.

FAKTA

§         Ročně se na celém světě vyhodí přes 500 milionů prázdných cartridgí a tonerů

§         Na výrobu jedné tonerové kazety (plastová, prázdná) je potřeba 3,5 litru ropy

§         roční světová spotřeba ropy na výrobu těchto plastových krabiček je tedy 1 miliarda 750 milionů litrů ropy

§         plasty, ze kterých jsou cartridge a tonery vyrobeny se na skládce rozkládají v rozmezí  450 – 1000 let

§         hmotnost těchto 500 mil. cartridgí je stejná jako 112 463 osobních automobilů – to vše je na skládkách

.

PŘITOM

§         Některé zásobníky lze repasovat, tzn. znovu naplnit inkoustem či práškem
§         Ostatní jsou vhodné k recyklaci (plast)
§         Je nás 7 miliard lidí, každý produkuje odpad  -  tříděním, recyklací, repasí se svět snaží snižovat množství odpadů jak jen to jde
a zároveň šetřit zdroje surovin na výrobu nových výrobků jak jen to jde
§         Zpětný odběr cartridgí a tonerů je dalším krokem k tomuto šetření = šetření životního prostředí, šetření surovin
   

Střádání prázdných zásobníků

např. v šuplíku a občasné

zanesení a vsypání do sběrného

boxu nás nic nestojí, nebuďme

tedy lhostejní, šetřeme, třiďme

a učme třídit další generaci,

děláme to pro sebe.