Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace
Informace výchovné poradkyně školy
 

Výchovný poradce poskytuje individuální porady žákům a jejich zákonným zástupcům při řešení výchovných a výukových problémů

 i v otázkách týkajících se studia na středních školách. Výchovný poradce zprostředkovává styk s příslušnou pedagogicko-psychologickou

poradnou, navrhuje žáky k odbornému vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně a dbá o realizaci jejího doporučení.

 

Individuální konzultace pro žáky a rodiče včetně poradenství pro volbu povolání poskytuje na naší škole

zástupkyně ředitele školy, výchovná poradkyně Mgr. Dana Novotná, kancelář 1. patro č. 3.

Výchovnou poradkyni lze kontaktovat e-mailem (novotnad@9zszlin.cz) nebo telefonicky (577 011 770 nebo 577 210 772 - kancelář školy).

Žáci mohou výchovnou poradkyni kontaktovat kdykoliv v průběhu vyučování.

 
 
 

Přijímací řízení ve školním roce 2022/2023 k dennímu studiu

na středních školách pro školní rok 2023/2024

 

Kam na školu ve Zlínském kraji

 
 

Podklady pro tisk přihlášky odevzdejte výchovné poradkyni (zástupkyni ředitele)
nejpozději do 10.2.2023!

.

Podklady pro tisk přihlášky na střední školy - formát .docx

.

Podklady pro tisk přihlášky na střední školy - formát .pdf

 
 

Do prvního kola přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky. Týká se to i žáků 5. a 7.tříd, kteří se budou hlásit na víceletá gymnázia. Přihlášky budou opět podávat přímo řediteli střední školy. Do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30.11.2022, do ostatních oborů do 1.3.2023. Do uvedeného termínu musí být přihlášky odevzdány na příslušné střední škole.

 
Organizace přijímacího řízení pro školní rok 2023-2024
(Jednotné přijímací zkoušky)
 

Upozorňujeme, že ve školním roce 2022/2023 proběhnou opět přijímací zkoušky do všech maturitních oborů, všech forem vzdělávání, včetně Gymnázia se sportovní přípravou formou jednotné zkoušky s využitím centrálně zadávaných jednotných testů, jehož realizací je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum).  Jednotné zkoušky se netýkají oborů s talentovou zkouškou, konzervatoře a zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.

 

Termíny přijímacích zkoušek

 

1. termín

čtvrtek 13.4.2023 pro čtyřleté obory vzdělání

pondělí 17.4.2023 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

2. termín

pátek 14.4.2023 pro čtyřleté obory vzdělání

úterý 18.4.2023 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou uvedeny v níže uvedené prezentaci

 

Prezentace k přijímacímu řízení na SŠ pro školní rok 2023/2024 - formát .pdf

Prezentace k přijímacímu řízení na SŠ pro školní rok 2023/2024 - formát .ppsx

(staženo z www.zkola.cz)

 

Přijímací řízení na střední školy a vyšší odborné školy na webových stránkách zkola.cz

 

ZKOLA (Informační a vzdělávací portál školství Zlínského kraje)