Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace

Školní projekty Evropské unie

Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol

školní rok 2021/2022

Naše škola se účastní Školního projektu Evropské unie s finanční podporou EU

www.skolniprojekty.info

Partnerem školy v těchto projektech je firma COME vending s.r.o.

Projekty Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol jsou od 1.9.2017 pro všechny žáky školy zdarma

Ovoce, zeleninu, neochucené mléko a mléčné výrobky dostávají žáci přímo do tříd

(školní rok 2021/2022, čtvrtek, o velké přestávce 9:35 - 9:55 h)

 

Školní automat Happysnack

Školní automat na zdravou svačinku je umístěn na chodbě v 1. patře školy

Partnerem školy v tomto projektu je firma COME vending s.r.o.

 

Informace k provozu automatu pro školní rok 2021/2022

 

 

 
 

Podrobné informace k projektu Happysnack najdete na www.happysnack.cz

 

Informace o výživě dětí najdete také na www.vyzivadeti.cz

 

Výrobky z automatu lze zakoupit pomocí předplacené karty, kterou žák obdrží ve škole

kabinet cizích jazyků 2. patro č. 1, Mgr. Hana Šimperská, Mgr. L. Bělašková denně 9:35 - 9:55 h.

Na tomto místě lze vyzvednout novou kartu v případě poškození, ztráty.

.

Podrobné informace k předplacené kartě

 
 
 

Ovoce a zelenina do škol

Projekt pro žáky školy (1.–9. ročník)

 

Projekt Ovoce a zelenina do škol probíhá ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství. Cílem projektu je vytvářet lepší stravovací návyky u dětí, bojovat proti narůstající dětské obezitě a podporovat zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny u dětí. V rámci projektu vznikly internetové stránky www.ovocedoskol.szif.cz, kde můžete nalézt zajímavé informace nejen pro školy (schválení dodavatelé, dodávané produkty, informativní příručka pro školy), ale také informace pro rodiče, děti a dodavatele.

 

Naše škola se do tohoto projektu zapojila a od 22. března 2010 jsme distribuovali ve spolupráci s firmou COME vending s.r.o. ovoce a zeleninu prostřednictvím  chlazeného výdejního automatu Happy Snack, který je umístěn v 1. patře školy. Výrobky jsou v podobě krájeného nebo kusového ovoce, hygienicky baleného do průhledných kelímků, a částečně také jako ovocné a zeleninové šťávy.

Plně dotované ovoce a zelenina zdarma je určeno žákům 1.–9. tříd a jeho výdej ve školním roce 2021/2022 probíhá rozdáním žákům přímo ve třídách.

 

mléko do škol

Projekt pro žáky školy (1.–9. ročník)

 

Projekt "Mléko do škol" je součástí tzv. "Školního projektu", který výrazným způsobem změnil podmínky distribuce od školního roku 2017/18. Evropská unie a Česká republika se podílejí na podpoře spotřeby mléka a mléčných výrobků u žáků základních a studentů středních škol a dětem se dostávají mléčné výrobky buď zcela zdarma (neochucené) anebo s příplatkem (ochucené).

Neochucené mléko a mléčné výrobky zdarma je určeno žákům 1.–9. tříd a jeho výdej ve školním roce 2021/2022 probíhá rozdáním žákům přímo ve třídách spolu ovocem a zeleninou.
Ochucené mléko a mléčné výrobky lze zakoupit ve školním automatu Happysnack v 1. patře školy - viz výše.