Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace

Nový informační web o digitalizaci přijímacího řízení na střední školy

www.prihlaskynastredni.cz

Výše uvedené nové webové stránky (odkaz výše) obsahují informace a návody, jak se budou uchazeči o studium na střední škole v roce 2024 přihlašovat k přijímacímu řízení. Na tomto místě tak postupně najdete všechny potřebné informace, které budete k přihlašování na střední školy potřebovat. Web obsahuje základní údaje, které budou postupně doplňovány.

Zlín 5.1.2024

Mgr. Dana Novotná, výchovná poradkyně