Pro vyhledání informací použijte české vyhledávače nebo GOOGLE (Chytré hledání s Googlem)

Informace pro rodiče a žáky

Sběr odpadového papíru Spolku rodičů při 9. ZŠ Zlín ve dnech 13. - 14.6.2018 byl zrušen z důvodu stavebních prací v areálu škol na Štefánikově ulici

   
        B - bude aktualizováno     N - novinka
   ZKOLA.cz - informační a vzdělávací portál školství Zlínského kraje    Školská rada
   Pravidla pro bezpečné používání internetu  
   Šikana, kyberšikana     Spolek rodičů při 9. ZŠ Zlín
   Kyberšikana, bezpečně pěšky, na bruslích,  
     kole či skejtu - letáky MP Zlín     Speciální pedagog ve škole
   
   
Školní rok 2017/2018
    Organizace školního roku   Zápis do 1. tříd 2018
    Zvonění   Lyžařský výcvikový zájezd (4.3.-9.3.2018)
    Rozvrh hodin  
    Zájmové kroužky  
    Odpolední provoz tělocvičny  
    Uvolňování, omlouvání žáků z vyučování
    Školní mléko, ovoce do škol, Školní automat Happysnack
    Informace výchovné poradkyně
        Info k příjímacímu řízení na SŠ
    Projekt recyklohraní
    Box na zpětný odběr cartridgí, tonerů