Spolek rodičů při 9. ZŠ Zlín
 
Nejvyšším orgánem tohoto spolku je Rada rodičů, kde rodiče žáků každé třídy zastupuje jeden člen. Rada rodičů se schází ve dnech třídních schůzek a pohovorů. Projednává s ředitelem školy všechny otázky týkající se chodu školy, včetně připomínek rodičů. Z prostředků spolku se nakupují např. pomůcky do výtvarné výchovy a další potřebné pomůcky a vybavení pro žáky školy. Všechny nákupy schvaluje Rada rodičů.
2019/2020
 
Předsedkyně
Mgr. Pavla Evjáková
 
Členové Rady rodičů
Andrea Košacká - I. A
Petr Mikel - I. B
Radka Válková - II. A
Renata Kolářová - II. B
Martina Hladíková - III. A
Roman Barvíř - III. B
Marek Cooper - IV. A
Viera Žiaková - IV. B
Jana Černochová - V. A
Magdalena Kubíková - V. B
Jitka Dynková - VI. A
Pavla Evjáková - VI. B
Anna Kubíčková - VII. A
Vendula Odstrčilíková - VII. B
Markéta Pášmová - VIII. A
bude zvolen později - VIII. B
Dagmar Bartáková - IX. A
Marta Luxová - IX. B

 

Zápisy z jednání Rady rodičů ve školním roce 2019/2020
11.11.2019          16.9.2019