Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace
Informace výchovné poradkyně školy

Výchovný poradce poskytuje individuální porady žákům a jejich zákonným zástupcům při řešení výchovných a výukových problémů

 i v otázkách týkajících se studia na středních školách. Výchovný poradce zprostředkovává styk s příslušnou pedagogicko-psychologickou

poradnou, navrhuje žáky k odbornému vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně a dbá o realizaci jejího doporučení.

 

Individuální konzultace pro žáky a rodiče včetně poradenství pro volbu povolání poskytuje na naší škole

zástupkyně ředitele školy, výchovná poradkyně Mgr. Dana Novotná, kancelář 1. patro č. 3.

Individuální schůzku si rodiče mohou domluvit telefonicky (577 011 770) nebo e-mailem.

Žáci mohou výchovnou poradkyni kontaktovat kdykoliv v průběhu vyučování.

 
 
 

Přijímací řízení ve školním roce 2019/2020 k dennímu studiu na středních školách

pro školní rok 2020/2021

 

Do prvního kola přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky. Týká se to i žáků 5. a 7.tříd, kteří se budou hlásit na víceletá gymnázia. Přihlášky budou opět podávat přímo řediteli střední školy. Do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30.11.2019, do ostatních oborů do 1.3.2020. Do uvedeného termínu musí být přihlášky odevzdány na příslušné střední škole.

 
Organizace přijímacího řízení pro školní rok 2020-2021
(Jednotné přijímací zkoušky)
 

Upozorňujeme, že ve školním roce 2019/2020 proběhnou opět přijímací zkoušky do všech maturitních oborů, všech forem vzdělávání, včetně Gymnázia se sportovní přípravou formou jednotné zkoušky s využitím centrálně zadávaných jednotných testů, jehož realizací je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum).  Jednotné zkoušky se netýkají oborů s talentovou zkouškou, konzervatoře a zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.

 

Termíny přijímacích zkoušek

 

1. termín

úterý 14.4.2020 pro čtyřleté obory vzdělání

čtvrtek 16.4.2020 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

2. termín

středa 15.4.2020 pro čtyřleté obory vzdělání

pátek 17.4.2020 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou uvedeny v níže uvedené prezentaci

 

Prezentace k přijímacímu řízení na SŠ pro školní rok 2020/2021 - formát .pdf

Prezentace k přijímacímu řízení na SŠ pro školní rok 2020/2021 - formát .ppsx

(staženo z www.zkola.cz)

 

Přijímací řízení na střední školy a vyšší odborné školy na webových stránkách zkola.cz

 

ZKOLA (Informační a vzdělávací portál školství Zlínského kraje)