Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace   
Organizace školního roku 2018/2019   

TŘÍDNÍ SCHŮZKY - vždy pondělí v 16:00 h

 POHOVORY S RODIČI - vždy pondělí 15:00–17:30 h

17.9.2018 - úvodní třídní schůzky 1. tříd

12.11.2018 - třídní schůzky

7.1.2019 - pohovory s rodiči

8.4.2019 - třídní schůzky

20.5.2019 - pohovory s rodiči

PRÁZDNINY

  l podzimní  - pondělí 29. října 2018, úterý 30. října 2018
  l vánoční  - pondělí 24. prosince 2018 středa 2. ledna 2019
  l pololetní  - pátek 1. února 2019
l jarní  - pondělí 25. února 2019 pátek 1. března 2019
l velikonoční  - čtvrtek 18. dubna 2019
  l hlavní  - pondělí 1. července 2019 pátek 30. srpna 2019
    (školní rok 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019)

Lyžařský výcvikový kurz

neděle 3.3.2019 - pátek 8.3.2019

Spolek rodičů při 9. ZŠ Zlín

SCHŮZE RADY RODIČŮ

vždy pondělí ve sborovně školy

1. října 2018, 12. listopadu 2018, 8. dubna 2019 vždy v 17:00 h

7. ledna 2019, 20. května 2019 – vždy v 16:30 h

Společenský večírek Spolku rodičů při 9. ZŠ Zlín

pátek 18.1.2019

VYSVĚDČENÍ

čtvrtek 31. ledna 2019 - ukončení 1. pololetí školního roku 2018/2019

pátek 28. června 2019 - ukončení 2. pololetí školního roku 2018//2019

Sběr odpadového papíru Spolku rodičů při 9. ZŠ Zlín

vždy středa, čtvrtek v době 7:00–7:45 h, 15:00–17:00 h.

24.–25. října 2018

27.–28. března 2019

12.–13. června 2019