Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace   
Organizace školního roku 2020/2021   

TŘÍDNÍ SCHŮZKY - vždy pondělí v 16:00 h

 POHOVORY S RODIČI - vždy pondělí 15:00–17:30 h

9.11.2020 - třídní schůzky

11.1.2021 - pohovory s rodiči

12.4.2021 - třídní schůzky

24.5.2021 - pohovory s rodiči

PRÁZDNINY

  l podzimní  - čtvrtek 29. října 2020, pátek 30. října 2020
  l vánoční  - středa 23. prosince 2020 pátek 1. ledna 2021
  l pololetní  - pátek 29. ledna 2021
l jarní  - pondělí 8. března 2021 pátek 12. března 2021
l velikonoční  - čtvrtek 1. dubna 2021
  l hlavní  - čtvrtek 1. července 2021 úterý 31. srpna 2021
    (školní rok 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021)

Lyžařský výcvikový kurz

7.2. - 12.2.2021

Spolek rodičů při 9. ZŠ Zlín

SCHŮZE RADY RODIČŮ

vždy pondělí ve sborovně školy v 16:30 h

21. září 2020, 9. listopadu 2020,

11. ledna 2021, 12. dubna 2021, 24. května 2021

Společenský večírek Spolku rodičů při 9. ZŠ Zlín

připravujeme

VYSVĚDČENÍ

čtvrtek 28. ledna 2021 - ukončení 1. pololetí školního roku 2020/2021

středa 30. června 2021 - ukončení 2. pololetí školního roku 2020//2021

Sběr odpadového papíru Spolku rodičů při 9. ZŠ Zlín

se nekoná!