Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace   
Organizace školního roku 2019/2020   

TŘÍDNÍ SCHŮZKY - vždy pondělí v 16:00 h

 POHOVORY S RODIČI - vždy pondělí 15:00–17:30 h

16.9.2019 - úvodní třídní schůzky

11.11.2019 - třídní schůzky

13.1.2020 - pohovory s rodiči

6.4.2020 - třídní schůzky

18.5.2020 - pohovory s rodiči

PRÁZDNINY

  l podzimní  - úterý 29. října 2019, středa 30. října 2019
  l vánoční  - pondělí 23. prosince 2019 pátek 3. ledna 2020
  l pololetní  - pátek 31. ledna 2020
l jarní  - pondělí 2. března 2020 pátek 6. března 2020
l velikonoční  - čtvrtek 9. dubna 2020
  l hlavní  - středa 1. července 2020 pondělí 31. srpna 2020
    (školní rok 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020)

Lyžařský výcvikový kurz

23.–28.2.2020

Spolek rodičů při 9. ZŠ Zlín

SCHŮZE RADY RODIČŮ

vždy pondělí ve sborovně školy v 16:30 h

16. září 2019, 11. listopadu 2019, 6. dubna 2020

13. ledna 2020, 18. května 2020

Společenský večírek Spolku rodičů při 9. ZŠ Zlín

24.1.2020

VYSVĚDČENÍ

čtvrtek 30. ledna 2020 - ukončení 1. pololetí školního roku 2019/2020

úterý 30. června 2020 - ukončení 2. pololetí školního roku 2019//2020

Sběr odpadového papíru Spolku rodičů při 9. ZŠ Zlín

vždy středa, čtvrtek v době 7:00–7:45 h, 15:00–17:00 h.

23.–24. října 2019

25.–26. března 2020

17.–18. června 2020