Spolek rodičů při 9. ZŠ Zlín
 
Nejvyšším orgánem tohoto spolku je Rada rodičů, kde rodiče žáků každé třídy zastupuje jeden člen. Rada rodičů se schází ve dnech třídních schůzek a pohovorů. Projednává s ředitelem školy všechny otázky týkající se chodu školy, včetně připomínek rodičů. Z prostředků spolku se nakupují např. pomůcky do výtvarné výchovy a další potřebné pomůcky a vybavení pro žáky školy. Všechny nákupy schvaluje Rada rodičů.
2020/2021
 
Předsedkyně
Mgr. Pavla Evjáková

Místopředsedkyně
Martina Hladíková
 
Členové Rady rodičů
Michaela Muroňová - I. A
Renáta Niedobová - I. B
Andrea Košacká - II. A
Petr Mikel - II. B
Radka Válková - III. A
Renata Kolářová - III. B
Martina Hladíková - IV. A
Roman Barvíř - IV. B
Marek Cooper - V. A
Viera Žiaková - V. B
Jana Černochová - VI. A
Magdalena Kubíková - VI. B
Jitka Dynková - VII. A
Pavla Evjáková - VII. B
Anna Kubíčková - VIII. A
Vendula Odstrčilíková - VIII. B
Markéta Pášmová - IX. A
Jitka Hřibová - IX. B

 

Zápisy z jednání Rady rodičů ve školním roce 2019/2020
11.11.2019          16.9.2019