Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace

KYBERŠIKANA

www.bezpecnyinternet.cz          www.saferinternet.cz          www.kybersikana.eu

.

Informační leták Nadace O2 pro rodiče

srpen 2010

ŠIKANA

.

Znaky šikany, agresor, oběť

Šikana ve škole, aneb jak to vidím já

článek psychologa Zdeňka Matějčka z r. 2004

Informační leták Nadace O2 pro rodiče

srpen 2008

Na stránkách www.sikana.cz najdete rozsáhlý článek "Šikana z právního hlediska"

 

Převzato ze stránek www.minimalizacesikany.cz

     Odborníci se shodují, že k šikaně je třeba přistupovat jako k závažné chorobě skupiny, která se bez léčení může stát zhoubou. Výzkumy  a praxe bohužel ukázaly, že ani to nejlepší demokratické společenství neumí šikanování zcela zabránit. Pokud ovšem budou vedení školy a pedagogové na řešení šikany odborně připraveni a navíc podpořeni rodiči, bude možno se šikanou úspěšně bojovat.

Michal Kolář zpracoval několik zásad pro rodiče a pro učitele: 

Minimum pro rodiče:

1.      Rodiče by si měli všímat nejrůznějších projevů, které by mohly být známkou šikany. Mohou to být například změny chování a nálady dítěte, bolesti břicha před ranní cestou do školy, poničené pomůcky, stálý nedostatek peněz atd.
2.      Pokud se dítě se svým trápením svěří, je důležité, aby mu rodiče věřili a maximálně ho citově podpořili.
3.      Je potřeba, aby rodič zjistil, co, kdy, kde a jak se stalo.
4.      Následuje návštěva školy. Nejlépe, když tam jdou oba rodiče. Zde je důležité informovat třídního učitele a ředitele. Současně je nutné zjistit, zda je škola schopna odborně pomoci. Rodiče se mohou přímo zeptat: „Jak to budete vyšetřovat? Jak najdete vhodné svědky? Jak budete chránit naše dítě? Podle čeho poznáte počáteční a pokročilá stádia šikanování? Jaké metody nápravy použijete? atd.
5.      Jestliže to pedagogové neumí, potom se rodiče mohou obrátit na specialistu na problematiku šikanování. Mohou ho nalézt v pedagogicko-psychologické poradně, středisku výchovné péče nebo OS Společenství proti šikaně.
6.      Moc důležité je, aby rodiče něco o šikaně věděli. K tomu jim může pomoci kniha „Bolest šikanování“, která vyšla v nakladatelství  Portál, „Skrytý svět šikanování“ (Portál 200) nebo „Sborník z první celostátní konference o školním šikanování“ konané v Olomouci 30. 3. 2004. Tyto odkazy lze získat na webu www.minimalizacesikany.cz včetně odkazů na další servery.

 Minimum pro pedagogy:

1.      Šikanování se ve svém počátečním stádiu vyskytuje na všech školách. Z toho vyplývá, že k nezbytné výbavě učitelů by měla patřit účinná metodika první pomoci.
2.      Řešení šikany bychom mohli nazvat „pedagogickou chirurgií“. Všechny kroky musí být promyšlené jako v šachové partii. Jinak hrozí vážné nebezpečí poškození oběti.
3.      Schéma pro řešení počáteční šikany, kdy agresoři ještě nevnutili násilí ostatním a většina dětí není na jejich straně:
a)     Odhad závažnosti onemocnění skupiny a rozpoznání, zda nejde o neobvyklou formu šikanování
b)     Rozhovor s informátory a oběťmi
c)     Nalezení vhodných svědků
d)     Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky
e)     Ochrana oběti
f)      Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi
g)     Výchovná komise
h)     Rozhovor s rodiči oběti
i)       Práce s celou třídou
4.      Některé omyly:
a)     snaha vyšetřovat údajné agresory hned na počátku a ještě k tomu před třídou
b)     bezprostředně konfrontovat výpověď týraného žáka s výpověďmi jeho mučitelů    
5.      Pokročilá stádia by měli řešit pouze specialisté na problematiku školního násilí a šikanování ve spolupráci se školou.