Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace
Školská rada

Školská rada při Základní škole Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace byla zřízena podle školského zákona č. 561/2004 Sb. ke dni 1.1.2006 usnesením Rady města Zlína č. 877/23R/2005 ze dne 14.11.2005. Školská rada. Má 6 členů, kteří jsou jmenováni a voleni: 2 členy jmenuje zřizovatel – Statutární město Zlín, 2 členy volí pedagogičtí pracovníci školy, 2 členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků.

Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Ředitel školy nemůže být členem školské rady. Za každého nezletilého žáka školy může volit pouze jeden zákonný zástupce. Funkční období členů školské rady je tříleté. Volební řád školské rady základních škol ve Statutárním městě Zlíně je dán usnesením Rady města Zlína č.877/23R/2005 ze dne 14.11.2005.

Členové školské rady

zvoleni za zákonné zástupce žáků - Mgr. Pavla Evjáková, Pavla Žilinská

zvoleni za pedagogické pracovníky školy - Mgr. Dana Novotná, Mgr. Jaroslav Čelechovský

jmenováni zřizovatelem školy - Jana Maximiliánová, PaedDr. Igor Zipper

 
Výsledky voleb za zákonné zástupce žáků - říjen 2021
 
 

Ve Zlíně dne 13.10.2021                                                                                                                 Mgr. Miroslav Nejezchleba, ředitel školy