Pro vyhledání informací použijte české vyhledávače nebo GOOGLE (Chytré hledání s Googlem)

Informace pro rodiče a žáky

Sběry odpadového papíru Spolku rodičů při 9. ZŠ Zlín se nekonají!

   
        B - bude aktualizováno     N - novinka
   
   ZKOLA.cz - informační a vzdělávací portál školství Zlínského kraje    Školská rada N
   Pravidla pro bezpečné používání internetu  
   Šikana, kyberšikana     Spolek rodičů při 9. ZŠ Zlín
   Kyberšikana, bezpečně pěšky, na bruslích,  
     kole či skejtu - letáky MP Zlín     Speciální pedagog ve škole
   
   
Školní rok 2021/2022
    Organizace školního roku
    Zvonění
    Rozvrh hodin
    Uvolňování, omlouvání žáků z vyučování
    Školní mléko, ovoce do škol, Školní automat Happysnack
    Informace výchovné poradkyně
        Info k příjímacímu řízení na SŠ
    Projekt recyklohraní
    Box na zpětný odběr cartridgí, tonerů
Školní rok 2020/2021
    Zájmové kroužky     Zápis do 1. tříd pro šk. rok 2021/2022
    Odpolední provoz tělocvičny