Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace


Od 1.9.2017 pracuje v naší škole speciální pedagog, ve školním roce 2023/2024 to je Mgr. Lucie Kropáčová. Orientuje se na poradenskou podporu a péči pro žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi, poskytuje individuální a skupinové poradenství žákům, zákonným zástupcům a pedagogům. Nabízí možnost konzultovat výchovné a jiné problémy. Konzultace se zákonnými zástupci budou probíhat vždy po předchozí telefonní či e-mailové domluvě, lze dohodnout termín i mimo konzultační hodiny.

 

Speciální pedagog Mgr. Lucie Kropáčová

e-mail:  kropacova@9zszlin.cz

konzultační hodiny:  pondělí, úterý, středa, pátek vždy v době 8:00 – 9:30 hod.

telefon:  577 011 771

Telefon je v provozu pouze v době konzultačních hodin!

Mimo konzultační hodiny kontaktujte speciálního pedagoga e-mailem
nebo zanechejte vzkaz v kanceláři školy - telefon
577 210 772.

 

Pro zákonné zástupce

- konzultace o výchovných problémech
- doporučení vhodných výchovných postupů
- rodinné konzultace (dítě společně s rodičem)
 

Pro žáky

- individuální konzultace o problémech s učením, vztahy s vrstevníky, učiteli, rodiči ...
- individuální konzultace  pro žáky s poruchami chování
- individuální práce s žáky se specifickými vývojovými poruchami učení
 

Pro pedagogy

- konzultace o žácích s výchovnými problémy
- doporučení vhodných metodických postupů
- pomoc při sestavování IVP