Dokumenty

 

 
   Informace pro veřejnost  
   
   Zprávy o činnosti školy  
   
   Školní řád (s přílohou č. 1 - Distanční výuka)  
   
   Příloha č. 1 Školního řádu - Distanční výuka  
   
   Rozpočet na rok 2023  
   
   Rozpočet na rok 2022  
   
   Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2024 - 2025