Dokumenty

 

 
   Informace pro veřejnost  
   
   Zprávy o činnosti školy  
   
   Školní řád (s přílohou č. 1 - Distanční výuka)  
   
   Příloha č. 1 Školního řádu - Distanční výuka  
   
  Rozpočet na rok 2024  
   
   Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2025 - 2026  
   
   Směrnice o ochraně oznamovatelů  
      (whistleblowing)  
Příloha č. 1 - Informace pro oznamovatele  
Příloha č. 2 - Harmonogram zavádění  
Příloha č. 3 - Určení příslušné osoby  
Příloha č. 4 - Poučení pověřené osoby  
Příloha č. 5 - Formulář pro oznamování protiprávního jednání