Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace

   

Rekonstrukce hygienického zázemí v 1. nadzemním patře školy

   
         
   

Výzva k podání nabídky

   
         
   

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve výběrovém řízení v souladu
s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Rekonstrukce hygienického zázemí - 1.NP
v objektu ZŠ Zlín, Štefánikova 2514, 760 01 Zlín“

   
         
         
   

Příloha č. 1 - Krycí list (.docx)     Příloha č. 1 - Krycí list (.pdf)

   
         
   

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení účastníka (.docx)     Příloha č. 2 - Čestné prohlášení účastníka (.pdf)

   
         
   

Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo (.docx)

   
         
   

Příloha č. 4 - Projektová dokumentace (.zip)

   
         
   

Příloha č. 5 - Položkový rozpočet (výkaz výměr) (.zip)

   
         
   

Příloha č. 6 - Čestné prohlášení - zásady (.docx)     Příloha č. 6 - Čestné prohlášení - zásady(.pdf)