Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace 

Zájmové kroužky
1. pololetí školního roku 2022/2023

Zájmové kroužky - připravujeme zahájení výuky od října 2022!

Přihláška do zájmových kroužků - 1. pololetí 2022/2023