Zápis ukrajinských dětí

   

15.06.2022   13–15 hod.

  MŠMT ČR stanovilo, že zápisy ukrajinských dětí do škol pro školní rok 2022/2023
proběhnou v termínu od 01.06.2022 do 15.07.2022.

Statutární město Zlín se s řediteli škol dohodlo, že den zápisu bude jednotný pro základní a mateřské školy,
které jsou statutárním městem Zlínem zřizovány.

Zápis ukrajinských dětí do základních škol, které jsou zřizovány statutárním městem Zlínem
pro školní rok 2022/2023 se koná v příslušných základních školách 15.06.2022 od 13 do 15 hod.

Oznámení (pokyny) o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB.
(LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний
рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

 

Formulář - žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
Заява про зарахування дитини до початкової школи

 

Školské obvody základních škol, které jsou zřizovány statutárním městem Zlínem
Округи початкової школи, які засновані статутним містом Злін