Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace
Distanční výuka MS Teams
Distanční výuka
Distanční výuka je pro žáky povinná, v případě absence v on-line hodinách je zákonný zástupce
povinen omluvit žáka prostřednictvím elektronické žákovské knížky (www.skolaonline.cz) třídnímu učiteli!
Zadání úkolů a práce pro žáky probíhá v elektronické žákovské knížce.
Hodnocení práce žáků probíhá prostřednictvím elektronické žákovské knížky!
.
On-li výuka probíhá pomocí Microsoft Teams (přihlášení školním účtem žáka Microsoft Office 365).
Žák musí mít zprovozněn školní účet Microsoft Office 365, kde je program Teams v Menu vlevo.
Po kliknutí na ikonu Teams si můžete stáhnout aplikaci (doporučujeme)
nebo bez instalace použít webovou aplikaci (program se spustí v okně prohlížeče).
Pro hlasovou on-line komunikaci je potřeba mikrofon a reproduktory (sluchátka).
Bez těchto zařízení je možné používat on-line chat Teams.