Rozvrh hodin
školní rok 2020/2021
Tento stálý rozvrh hodin
je od uzavření škol 14.10.2020
doposud neplatný!
 
1. stupeň
(1.-5. ročník)
 
2. stupeň
(6.-9. ročník)