Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace
Provoz školy
od 1.3.2021
1.-9. ročník - distanční výuka
Distanční výuka je pro žáky povinná, v případě absence v on-line hodinách je zákonný zástupce
povinen omluvit žáka prostřednictvím elektronické žákovské knížky (www.skolaonline.cz) třídnímu učiteli!
Zadání úkolů a práce pro žáky probíhá v elektronické žákovské knížce.
Hodnocení práce žáků probíhá prostřednictvím elektronické žákovské knížky!
 
Rozvrh on-line hodin Teams - od 1.3.2021

.

I. A          I. B

.

II. A          II. B

.

Rozvrh on-line hodin Teams - od 1.2.2021

.

III. A          III. B

.

IV. A          IV. B

.

V. A          V. B

.

VI. A          VI. B

.

VII. A          VII. B

.

VIII. A          VIII. B

.

IX. A          IX. B
.
On-li výuka probíhá pomocí Microsoft Teams (přihlášení školním účtem žáka Microsoft Office 365).
Žák musí mít zprovozněn školní účet Microsoft Office 365, kde je program Teams v Menu vlevo.
Po kliknutí na ikonu Teams si můžete stáhnout aplikaci (doporučujeme)
nebo bez instalace použít webovou aplikaci (program se spustí v okně prohlížeče).
Pro hlasovou on-line komunikaci je potřeba mikrofon a reproduktory (sluchátka).
Bez těchto zařízení je možné používat on-line chat Teams.