Zaměstnanci školy

školní rok 2017/2018

  Ředitel školy  
  Mgr. Miroslav Nejezchleba nejezchleba@9zszlin.cz
     
  Zástupkyně ředitele školy  
  Mgr. Dana Novotná novotnad@9zszlin.cz
     
  Vyučující 1. stupně  
  Bc. Dana Fojtíková fojtikovad@9zszlin.cz
  Mgr. Alena Hrbáčková hrbackova@9zszlin.cz
  Mgr. Alena Chrastinová chrastinova@9zszlin.cz
  Mgr. Zuzana Chvílová chvilova@9zszlin.cz
  Mgr. Danuše Kozánková kozankova@9zszlin.cz
  Mgr. Pavla Křížková krizkova@9zszlin.cz
  Mgr. Blanka Střelcová strelcova@9zszlin.cz
  Mgr. Soňa Šipková sipkova@9zszlin.cz
  Mgr. Lenka Šínová sinova@9zszlin.cz
  Mgr. Ivana Vítková vitkova@9zszlin.cz
     
     
  Vyučující 2. stupně  
     
  Mgr. Jaroslav Čelechovský celechovsky@9zszlin.cz
  Mgr. Marcela Fojtíková fojtikova@9zszlin.cz
  Mgr. Renata Gerychová gerychova@9zszlin.cz
  Mgr. Marie Janíková janikova@9zszlin.cz
  Mgr. Petr Kašpar kaspar@9zszlin.cz
  Mgr. Iva Kočendová kocendova@9zszlin.cz
  Mgr. Michaela Kovalčíková kovalcikova@9zszlin.cz
  Mgr. Vilma Kučerová kucerova@9zszlin.cz
  Mgr. Jaromír Kusák kusak@9zszlin.cz
  Mgr. Michaela Ovesná ovesna@9zszlin.cz
  Mgr. Jana Pořízková porizkova@9zszlin.cz
  Mgr. Michala Slováčková slovackova@9zszlin.cz
  Mgr. Alena Staroveská staroveska@9zszlin.cz
  Mgr. Hana Šimperská simperska@9zszlin.cz
     
  Školní družina druzina@9zszlin.cz
  vychovatelky  
  Hana Burešová  
  Jitka Hořelková  
  Bc. Markéta Kostruchová  
  Ing. Věra Krocová  
  Ivana Polanská  
     
  Asistentky pedagoga  
  Bc. Markéta Kostruchová kostruchova@9zszlin.cz
  Ivana Polanská polanska@9zszlin.cz
  Hana Schovajsová schovajsova@9zszlin.cz
     
  Speciální pedagog  
  Mgr. Petra Bradáčová bradacova@9zszlin.cz
     
  Kancelář školy  
Romana Malčíková kancelar@9zszlin.cz
  Ing. Jana Štalmachová stalmachova@9zszlin.cz
     
  Správní zaměstnanci  
  Ivona Kozáková  
  Zdeněk Krčma  
  Petra Krčmová  
  Dana Mikulášková  
  Ing. Jiřina Řezaninová  
  Leona Vavrušová  
     
  Školní jídelna sjhradska@9zszlin.cz
  vedoucí školní jídelny  
  Stanislava Slezáková  
  pokladní, adm. pracovnice  
  Ivana Mikuličová  
  hlavní kuchařka  
  Jaroslava Komendová  
  kuchařky  
  Ludmila Baďurová  
  Ludmila Bezručová  
  Jana Helešicová  
  Monika Hořínková  
  Danuše Jančová  
  Silvie Karpielová  
  Petra Krčmová  
  Štefánia Machů  
  Marta Poulíčková  
  Stanislava Vernerová  
  Jana Víšková