název školy: Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace
adresa: Štefánikova 2514, 760 01 Zlín

.

IČO: 71008080   DIČ: CZ71008080   tel. 577 210 772   e-mail: kancelar@9zszlin.cz   datová schránka: 9htmupa

.

V případě krizové situace najdete informace na webu města www.zlin.eu v sekci aktuálně!

.

pověřenec GDPR: Bc. Jarmila Sládková, SMS-služby s. r. o.
tel.: 774 950 005   e-mail: jarmila.sladkova@sms-sluzby.cz

.

Aktuality

On-line pohovory s rodiči
14.-15.6.2021

Pokyny k provozu školy
od 31.5.2021


Rozvrh hodin od 24.5.2021

Informace k přijímacímu řízení na střední školy
pro školní rok 2021/2022


Mobilní testovací aplikace InspiS SETmobile
 

Aktuality

Oprava Gahurovy ulice u KC
7.6.- 19.6.2021

Webinář Dítě a trauma

Webináře ke kybernetické
bezpečnosti pro rodiče žáků


Nabídka UTB Zlín - doučování žáků 1.-5.(6.) ročníku
.
Aktuální informace k ošetřovnému
Podle nových pravidel škola již
nevyplňuje žádné potvrzení!


RECYKLOHRANÍ
IX. ročník - 2020/2021


Konečné výsledky 2019/2020

Od 11.2.2019 jsme do všech tříd školy umístili
koše na
tříděný odpad (papíry, plasty)

Školní hliníkožrouti

Box na zpětný odběr cartridgí, tonerů

 

.

.