název školy: Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace
adresa: Štefánikova 2514, 760 01 Zlín

.

IČO: 71008080   DIČ: CZ71008080   tel. 577 210 772   e-mail: kancelar@9zszlin.cz   datová schránka: 9htmupa

.

V případě krizové situace najdete informace na webu města www.zlin.eu v sekci aktuálně!

.

pověřenec GDPR: Bc. Jarmila Sládková, SMS-služby s. r. o.
tel.: 774 950 005   e-mail: jarmila.sladkova@sms-sluzby.cz

.

Aktuality

Pokyny k zahájení školního roku 2019/2020


 

Aktuality

Poradenství a konzultace pro rodiče a děti
v rámci projektu MAP II

 


Připravujeme aktualizaci

Celoškolní projekt "Recyklohraní" 8.4.-9.4.2019

Od 11.2.2019 jsme do všech tříd školy umístili
koše na
tříděný odpad (papíry, plasty)

Věnuj mobil 1.1.2019 - 31.1.2019

Box na zpětný odběr cartridgí, tonerů

RECYKLOHRANÍ
VII. ročník (2.10.2018–24.5.2019)