název školy: Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace
adresa: Štefánikova 2514, 760 01 Zlín

.

IČO: 71008080   DIČ: CZ71008080   tel. 577 210 772   e-mail: kancelar@9zszlin.cz   datová schránka: 9htmupa

.

V případě krizové situace najdete informace na webu města www.zlin.eu v sekci aktuálně!

.

pověřenec GDPR: Bc. Jarmila Sládková, SMS-služby s. r. o.
tel.: 774 950 005   e-mail: jarmila.sladkova@sms-sluzby.cz

.

.

Informace pro zákonné zástupce žáků 2. stupně k účasti žáků ve škole od 8.6.2020

.

Rozvrh konzultací 6.-8. tříd

.

.

Informace pro zákonné zástupce žáků 1.-5. ročníku k osobní přítomnosti žáků ve škole od 25.5.2020

.

Informace pro žáky 9. ročníku a jejich zákonné zástupce

.

.

Vážení rodiče, děkujeme Vám, že pomáháte dětem s "domácí přípravou". V případě jakýchkoliv dotazů
se na nás můžete obrátit prostřednictvím e-mailu nebo elektronické žákovské knížky.

.

"Plán výuky pro domácí přípravu žáků"
1. stupeň        2. stupeň
 
Konzultace a poradenství speciálního pedagoga

.

.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školy
(zaměstnanci a OSVČ)

.

.

Aktuality

Aktuální informace k přijímacímu řízení na SŠ

3.6.2020

Informační schůzka pro rodiče žáků budoucích 1. tříd
po 15.6.2020 16 h
 

Aktuality
.
Poradenství a konzultace pro rodiče a děti
v rámci projektu MAP II

 


Školní hliníkožrouti

RECYKLOHRANÍ
VIII. ročník (30.9.2019–25.5.2020)

Od 11.2.2019 jsme do všech tříd školy umístili
koše na
tříděný odpad (papíry, plasty)

Box na zpětný odběr cartridgí, tonerů

Soutěž ve sběru baterií - do 11.11.2019
Věnuj mobil - do 15.11.2019

Celoškolní projekt "Recyklohraní" 8.4.-9.4.2019

 

.

.