název školy: Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace
adresa: Štefánikova 2514, 760 01 Zlín

.

IČO: 71008080   DIČ: CZ71008080   tel. 577 210 772   e-mail: kancelar@9zszlin.cz   datová schránka: 9htmupa

.

V případě krizové situace najdete informace na webu města www.zlin.eu v sekci aktuálně!

.

pověřenec GDPR: Bc. Jarmila Sládková, SMS-služby s. r. o.
tel.: 774 950 005   e-mail: jarmila.sladkova@sms-sluzby.cz

.

.

Provoz  kanceláře školy o hlavních prázdninách

.

vždy v době 8 - 11 h   13 - 15 h
červenec 2020     st 1.7.   čt 2.7.   st 8.7.   st 15.7.   st 29.7.
srpen 2020     po 24.8. - po 31.8.
Vysvědčení nevydaná 30.6.2020 budou uložena v kanceláři školy!

.

.

.

Aktuality

Prázdninový provoz školní družiny
3.-14.8.2020

Aktuality
.
Poradenství a konzultace pro rodiče a děti
v rámci projektu MAP II

 


Školní hliníkožrouti

RECYKLOHRANÍ
VIII. ročník (30.9.2019–25.5.2020)

Od 11.2.2019 jsme do všech tříd školy umístili
koše na
tříděný odpad (papíry, plasty)

Box na zpětný odběr cartridgí, tonerů

Soutěž ve sběru baterií - do 11.11.2019
Věnuj mobil - do 15.11.2019

Celoškolní projekt "Recyklohraní" 8.4.-9.4.2019

 

.

.