Spolek rodičů při 9. ZŠ Zlín
 
Nejvyšším orgánem tohoto spolku je Rada rodičů, kde rodiče žáků každé třídy zastupuje jeden člen. Rada rodičů se schází ve dnech třídních schůzek a pohovorů. Projednává s ředitelem školy všechny otázky týkající se chodu školy, včetně připomínek rodičů. Z prostředků spolku se nakupují např. pomůcky do výtvarné výchovy a další potřebné pomůcky a vybavení pro žáky školy. Všechny nákupy schvaluje Rada rodičů.
Bude aktualizováno

 

2016/2017
 
Předsedkyně
Mgr. Pavla Evjáková
 
Členové Rady rodičů
Marek Cooper - I. A
Viera Žiaková - I. B
Jana Černochová - II. A
Magdalena Kubíková - II. B
Jitka Dynková - III. A
Pavla Evjáková - III. B
Anna Kubíčková - IV. A
Dagmar Stodůlková - IV. B
Markéta Pášmová - V. A
Marie Raková - V. B
Miroslava Kadlčáková - VI. A
Marta Luxová - VI. B
Markéta Matznerová - VII. A
Suzan Šmídová-Rabie - VII. B
Aleš Popelka - VIII. A
Jarmila Vilčáková - VIII. B
Gabriela Goldová - IX. A
Daniela Šmigurová - IX. B

 

Zápisy z jednání Rady rodičů ve školním roce 2016/2017
9.1.2017       14.11.2016       10.10.2016

 

Zápisy z jednání Rady rodičů ve školním roce 2015/2016
21.9.2015