Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace
 
Soutěž tříd ve sběru baterií
3.9.-9.11.2018
.

Proč se baterie sbírají

 Žáci jsou nejen v rámci projektu Recyklohraní opakovaně seznamováni s důsledky skládkování nebezpečného odpadu a poučeni o nutnosti správného nakládání právě s tímto odpadem. Baterie se na skládce rozkládají velmi pomalu, desítky i stovky let, svým složením škodí životnímu prostředí (vzduch, půda, voda) a koloběhem živin se toxické látky z nich uvolněné dostávají do člověka. Společnost se snaží minimalizovat množství baterií na skládkách jejich zpětným odběrem a následnou odbornou likvidací. Kromě školního sběru je baterie možno vhazovat do boxů k tomu určených v mnoha obchodech, zejména pak v obchodech, kde baterie prodávají.

 
 
VII. ročník sběru elektrospotřebičů
Recyklohraní
2018/2019
 
 
1. Sběr elektrospotřebičů
2. Sběr prázdných náplní z tiskáren a kopírek
(tzv. tonery a cartridge)
 
termín soutěže
2.10.2018–24.5.2019
místo sběru
kontejnery u hlavního vchodu školy
(červený - elektroodpad, žlutý - baterie)
čas sběru
pondělí, středa, pátek    7:35–7:45 hodin
jak odevzdávat sběr
služba u kontejneru zapíše jméno a počet přineseného odpadu do soutěžního sešitu
 
co všechno se odevzdává
(elektrospotřebiče)
vše drobné, co lze zapojit do zásuvky, nebo funguje na baterie
např. telefony, žehličky, vrtačky, videa, lampičky apod., ale i hračky na baterie, ovladače, kalkulačky, hodiny
z velkých věcí sbíráme
např. vysavače, kopírky, televize, počítače, mikrovlnky, přímotopy
 
nesbíráme
ledničky, mrazáky, pračky, sporáky
 
organizace sběru
Sběr baterií do tohoto projektu také patří, ale počty baterií se nezapisují, volně se kdykoliv vhazují do žlutého kontejneru.
 Pokud  žák přinese větší množství baterií (krabici, bednu), nahlásí to službě a za toto velké množství bude na konci roku oceněn.
Vždy po skončení měsíce dostane každá třída k dispozici průběžné výsledky, což podpoří soutěživost o nejlepší třídu školy.
O hodnotné ceny soutěží nejen třídy, ale i jednotlivci!
Nezáleží na tom, kdy v průběhu soutěže žák spotřebiče přinese, vyhodnocení soutěže proběhne v červnu 2018.
 

Věnuj mobil - IX. ročník (3.12.2018–31.1.2019)

 
 

O projektu

Recyklohraní je dlouhodobý ekologický školní recyklační program založený společnostmi ASEKOL s.r.o., ECOBAT, s.r.o., EKO-KOM, a.s. a EKOLAMP, s.r.o. Program si klade za cíl osvětovou činnost v oblasti nakládání s odpady ve školních zařízeních v České republice, především na základních a středních školách, spojenou s realizací zpětného odběru použitých baterií a drobného vysloužilého elektrozařízení. Do projektu je již zapojeno více než 3000 škol v ČR. Za sebrané kilogramy baterií a elektrospotřebičů škola získává body, které poté může vyměnit za ceny nabízené na webových stránkách soutěže v katalogu odměn www.recyklohrani.cz.

Proč se elektroodpad a baterie sbírají

Společnost je nedostatečně informována o důsledcích skládkování nebezpečného odpadu, snahou projektu je obeznámit s nebezpečím už mládež a naučit je nakládat s odpady, třídit odpad. Elektrospotřebiče se sbírají kvůli recyklaci materiálů (kovy, plasty). Na skládce se rozkládají velmi pomalu, desítky i stovky let a svým složením škodí životnímu prostředí (vzduch, půda, voda), musí se odborně zneškodnit, při čemž kovy i plasty se zrecyklují a znovu použijí. Totéž platí pro baterie, které jsou naplněny chemickými, žíravými látkami. Kromě školního sběru by se elektroodpad měl odevzdávat do sběrných dvorů, případně do červeného kontejneru k tomu určenému, kterých v ulicích Zlína přibývá. Baterie je možno vhazovat do boxů k tomu určených v mnoha obchodech (obchody s elektrem i jinde).

Mgr. Michala Slováčková