Akce školní družiny
školní rok 2007/2008
 
    Podzim 2007
    ZOO Astra II.A (září 2007 - březen 2008)
    Vánoční šachový turnaj (13.12.2007)
    Besídka II.A v DD Burešov (13.12.2007)
    Vánoční koledování I.B (20.12.2007)
    Turnaj 3.tříd ve vybíjené (30.1.2008)
    Karneval II.A (21.2.2008)
    Karneval ŠD (27.2.2008)
    Turnaj v piškvorkách 3.tříd (11.3.2008)
    Velikonoce v ŠD (18.3.2008)
    Veselé malování 3.tříd (19.3.2008)
    Pěvecká soutěž 3.tříd (26.3.2008)
    Besídka II.A ke svátku matek (7.5.2008)
    Beseda II.A s nakladatelstvím THOVT (14.5.2008)
    Exkurze 1.tříd do Městského divadla Zlín (6.6.2008)
    Sportovní odpoledne (16.6.2008)
    Sportovní olympiáda 3.tříd (19.6.2008)