Školní družina

   
   

školní rok 2016/2017

   
   

telefon:  577 434 625

   
   

e-mail: druzina@9zszlin.cz

   
   

Provozní doba:   6:307:45 h   11:35–16:45 h

   
             
             

Školní družina je umístěna v dětském pavilonu Kolektivního domu (vpravo od MŠ Osvoboditelů).

Některá oddělení jsou po určitou dobu provozu umístěna v budově školy.

.

Provoz školní družiny v budově školy

 

Důležité informace k provozu školní družiny najdete ve vnitřním řádu.

     

Vnitřní řád školní družiny

     
     

Přihláška do školní družiny

     
     

Odhláška ze školní družiny

     

 

1. oddělení (I. A) - vychovatelka Dana Pšenková

 

 

2. oddělení (I. B) - vychovatelka Jitka Hořelková

 

 

3. oddělení (II. A) - vychovatelka Hana Burešová

 

 

4. oddělení (II. B, 4. ročník) - vychovatelka Ivana Polanská

 

 

5. oddělení (3. ročník) - vychovatelka Bc. Markéta Kostruchová

 

 
V lednu 2017 vybíráme poplatek za provoz školní družiny
 za období leden - červen 2017 ve výši 900 Kč (6 x 150 Kč)
 

Bezhotovostní platba

částka: 900 Kč

číslo účtu: 1422698319/0800

variabilní symbol:  obdrželi zákonní zástupci písemně

(sdělí Vám jej kdykoliv vychovatelka nebo v kanceláři školy)

zpráva pro příjemce:  Jméno a příjmení dítěte

 

Hotovostní platba

částka: 900 Kč

Poplatek zaplaťte vychovatelce (po domluvě) nebo účetní v kanceláři školy

Obdržíte příjmový pokladní doklad

             
     

Akce školní družiny

     
                 
       

2015/2016

       
                 
     

2014/2015

           
     

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

     
     

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007