Školní družina

   
   

školní rok 2018/2019

   
         
   

Telefon:  577 434 625

   
   

E-mail: druzina@9zszlin.cz

   
   

Provozní doba:   6:307:45 h   11:35–16:45 h

   
             

Školní družina je umístěna v dětském pavilonu Kolektivního domu (areál MŠ Osvoboditelů).

Některá oddělení jsou po určitou dobu provozu umístěna v budově školy.

.
 

Důležité informace k provozu školní družiny najdete ve vnitřním řádu.

     

Vnitřní řád školní družiny 2018/2019

     
     

Přihláška do školní družiny 2018/2019

     
     

Odhláška ze školní družiny 2018/2019

     

 

1. oddělení - vychovatelka Ivana Polanská, budova ŠD

 

 

2. oddělení - vychovatelka Jitka Hořelková, budova ŠD

 

 

3. oddělení - vychovatelka Bc. Kateřina Pavelková, budova ŠD

 

 

4. oddělení - vychovatelka Ing. Věra Krocová, budova školy

 

5. oddělení - vychovatelka Bc. Markéta Kostruchová, budova školy

.
V lednu 2019 vybíráme poplatek za provoz školní družiny
 za období leden - červen 2019 ve výši 900 Kč (6 x 150 Kč)
 

Bezhotovostní platba

Upřednostňujeme!

částka: 900 Kč

číslo účtu: 1422698319/0800

variabilní symbol:  obdrželi zákonní zástupci písemně

(sdělí Vám jej kdykoliv vychovatelka nebo v kanceláři školy)

zpráva pro příjemce:  Jméno a příjmení dítěte

 

Hotovostní platba

částka: 900 Kč

Poplatek zaplaťte vychovatelce (po domluvě) nebo účetní v kanceláři školy

Obdržíte příjmový pokladní doklad