Dokumenty

 

 
   Informace pro veřejnost  
   
   Zprávy o činnosti školy  
   
   Školní řád  
   
   Rozpočet na rok 2019  
   
   Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2020 - 2021