Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace
Provoz školy
od 4.1.2021
.
.
1.-2. ročník - prezenční výuka ve škole   
3.-9. ročník - distanční výuka
Distanční výuka je pro žáky povinná, v případě absence v on-line hodinách je zákonný zástupce
povinen omluvit žáka prostřednictvím elektronické žákovské knížky (www.skolaonline.cz) třídnímu učiteli!
Zadání úkolů a práce pro žáky probíhá v elektronické žákovské knížce.
Hodnocení práce žáků probíhá prostřednictvím elektronické žákovské knížky!
 
Rozvrh on-line hodin Teams od 4.1.2021
 
III. A     III. B     IV. A     IV. B     V. A     V. B
 
VI. A     VI. B     VII. A     VII. B
 
VIII. A     VIII. B     IX. A     IX. B
.
On-li výuka probíhá pomocí Microsoft Teams.
Žák musí mít zprovozněn školní účet Microsoft Office 365, kde je program Teams v Menu vlevo.
Po kliknutí na ikonu Teams si můžete stáhnout aplikaci (doporučujeme)
nebo bez instalace použít webovou aplikaci (program se spustí v okně prohlížeče).
Pro hlasovou on-line komunikaci je potřeba mikrofon a reproduktory (sluchátka).
Bez těchto zařízení je možné používat on-line chat Teams.