Ošetřovné od 14.10.2020
 - rodiče dětí, kteří k dnešnímu dni nedovršili 10 let věku, mohou z tohoto důvodu čerpat OČR
 - rodiče se mohou v péči střídat bez omezení
- prohlášení o uzavření školského zařízení nevystavuje příslušná škola
 - ČSSZ připravuje formulář žádosti, který bude vyplňovat samotný zaměstnanec po ukončení 
kalendářního měsíce, popř. po ukončení péče v průběhu měsíce.
 

Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

(tisková zpráva MPSV ze dne 13.10.2020)