Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace
Rozvrh hodin od 12.4.2021

12.4. – 16.4.2021         15. týden

Distanční výuka (MS Teams):     I. B, II. B, III. B, IV. B, V. B, 6.-9. ročník

Prezenční výuka ve škole:    I. A, II. A, III. A, IV. A, V. A

1. stupeň          2. stupeň
(1.-5. ročník)                               (6.-9. ročník)
1.-9. ročník - distanční výuka
Distanční výuka je pro žáky povinná, v případě absence v on-line hodinách je zákonný zástupce
povinen omluvit žáka prostřednictvím elektronické žákovské knížky (www.skolaonline.cz) třídnímu učiteli!
Zadání úkolů a práce pro žáky probíhá v elektronické žákovské knížce.
Hodnocení práce žáků probíhá prostřednictvím elektronické žákovské knížky!
.
On-li výuka probíhá pomocí Microsoft Teams (přihlášení školním účtem žáka Microsoft Office 365).
Žák musí mít zprovozněn školní účet Microsoft Office 365, kde je program Teams v Menu vlevo.
Po kliknutí na ikonu Teams si můžete stáhnout aplikaci (doporučujeme)
nebo bez instalace použít webovou aplikaci (program se spustí v okně prohlížeče).
Pro hlasovou on-line komunikaci je potřeba mikrofon a reproduktory (sluchátka).
Bez těchto zařízení je možné používat on-line chat Teams.