Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace
Distanční výuka
od 2.11.2020
.
Distanční výuka je pro žáky povinná, v případě absence v on-line hodinách je zákonný zástupce
povinen omluvit žáka prostřednictvím elektronické žákovské knížky (www.skolaonline.cz) třídnímu učiteli!
Zadání úkolů a práce pro žáky probíhá v elektronické žákovské knížce nebo Microsoft Teams.
Hodnocení práce žáků probíhá prostřednictvím elektronické žákovské knížky!
 
Rozvrh on-line hodin Teams od 2.11.2020
 
I. A     I. B     II. A     II. B     III. A     III. B
 
IV. A     IV. B     V. A     V. B     VI. A     VI. B
 
VII. A     VII. B     VIII. A     VIII. B     IX. A     IX. B
 
Pro žáky, kteří nemají doma připojení k internetu nebo nemají zařízení, zajišťujeme vytištění a distribuci úkolů.
Zapůjčení školního zařízení (tabletů) určeným žákům bylo provedeno.
 
On-li výuka probíhá pomocí Microsoft Teams.
Žák musí mít zprovozněn školní účet Microsoft Office 365, kde je program Teams v Menu vlevo.
Po kliknutí na ikonu Teams si můžete stáhnout aplikaci (doporučujeme)
nebo bez instalace použít webovou aplikaci (program se spustí v okně prohlížeče).
Pro hlasovou on-line komunikaci je potřeba mikrofon a reproduktory.
Bez těchto zařízení je možné používat on-line chat Teams.
 
    
 

Program Microsoft Teams - odkaz na stažení programu ze stránek firmy Microsoft

 

Jak pracovat s programem Microsoft Teams z pohledu studenta - video