Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace 

Zájmové kroužky
1. pololetí školního roku 2019/2020

 

-         výuka zájmových kroužků byla zahájena od října 2019

Přehled zájmových kroužků
 
Přihláška do zájmových kroužků