Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace 

Zájmové kroužky
1. pololetí školního roku 2019/2020

 

-         výuka zájmových kroužků bude zahájena od října 2019

-         přihlášky rozdáme žákům ve dnech po 9.– út 10.9.2019

-         vyplněné přihlášky budou žáci odevzdávat třídním učitelkám (1. stupeň) a vyučujícím zájmových kroužků (2. stupeň) od středy 11.9.2019

 
Přehled zájmových kroužků
 
Přihláška do zájmových kroužků