Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace

 

Vrácení poplatků za školní družinu a zájmové kroužky

 

Od 18.5.2020 začneme vracet zákonným zástupcům

.

poplatek za školní družinu (březen - červen 2020)

poměrnou část poplatku za zájmové kroužky (březen - květen 2020)

 
 

Přeplatky budou vráceny

.

 - bezhotovostně převodem na bankovní účet, ze kterého byly uhrazeny

.

- zákonní zástupci, kteří poplatky zaplatili v hotovosti, budou kontaktováni účetní školy Ing. J. Štalmachovou