Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace

 

Informace pro zákonné zástupce žáků 1.-2. tříd ze dne 6.5.2020

 

Vážení rodiče, dnes jsem Vám prostřednictvím e-mailu rozeslal informace pro zprovoznění Vašeho rodičovského účtu
v elektronické žákovské knížce (dále zkratka EŽK) -  www.skolaonline.cz.

 

EŽK jsme zřídili od školního roku 2019/2020 pro žáky a rodiče 3.-9. tříd. Přístup do EŽK si v září 2019 rodiče
a žáci 3.-9. tříd vyzvedávali osobně ve škole (nemáme e-maily na všechny rodiče).

 

Prostřednictvím EŽK komunikují rodiče se školou, v EŽK se rodičům a žákům zobrazují známky (hodnocení), pochvaly, výchovná opatření a jiná sdělení.
EŽK je na rozdíl od běžného e-mailu zabezpečena a je např. v souladu s předpisy GDPR.
 

Z důvodu mimořádné situace potřebujeme již nyní zprovoznit účty rodičům 1.-2. tříd, které bychom s Vámi za běžné situace stejně zřizovali na začátku 3. ročníku.
Přístup Vašeho dítěte do EŽK nyní nepotřebujeme, to ponecháme až do 3. ročníku - nadále tak platí např. žákovské deníčky.

 

Prostřednictvím EŽK se budou rodiče žáků 1.-5. ročníku vyjadřovat k osobní účasti žáků 1. stupně ve škole od 25.5.2020.

 
Rodičům žáků 1.-2 tříd, kteří mají ve škole staršího sourozence ve 3.-9. ročníku jsme tento e-mail neposílali. Tito rodiče již od září 2019 mají přístup do EŽK
a nyní je prosím o kontrolu, zda se v jejich rodičovském účtu nově objevilo i dítě z 1. nebo 2. třídy.
 
Mgr. Miroslav Nejezchleba, ředitel školy
 

Podrobnosti, řešení problémů s EŽK