Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace
Lyžařský výcvikový kurz 2019
 
Místo: Horský hotel Brans, Malá Morávka, Jeseníky         Termín: neděle 3.3. – pátek 8.3.2019

.

Lyžařský výcvikový zájezd ve školním roce 2018/2019 se bude konat na horském hotelu Brans (www.brans.cz) v areálu Kopřivná (www.koprivna.cz/ski-areal/skiareal). Na kurzu budou žáci absolvovat  sjezdařský (případně běžecký) výcvik. Sjezdové vybavení škola nevlastní, můžete využít půjčoven lyžařského vybavení. Účastník kurzu musí mít povinně lyžařskou helmu, doporučujeme páteřní pás. V ceně kurzu jsou zajištěny veškeré náklady (doprava, ubytování, strava - plná penze, skipas).

V prosinci 2018 na informační schůzce obdrželi žáci podrobné pokyny ke kurzu a tiskopis posudku o zdravotní způsobilosti dítěte pro účast na zotavovací akci, který je nutný pro účast na kurzu. Posudek můžete pro Vaše dítě použít na další zotavovací akce (škola v přírodě, letní tábor). Posudek má platnost 24 měsíců ode dne jeho vydání.

 

Podrobné pokyny LVK 2019

 

Zdravotní způsobilost

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte pro účast na zotavovací akci  je podmínkou pro účast na kurzu!
Originál posudku o zdravotní způsobilosti odevzdají žáci nejpozději do 15.2.2019
 vedoucí kurzu Mgr. I. Kočendové!
 Formulář posudku musí obsahovat údaje uvedené v příloze vyhlášky č. 106/2001 Sb.,
(vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti), v posledním znění.
Posudek má platnost 24 měsíců ode dne vydání lékařem.

.

Termíny placení záloh.

Zálohu 1 ve výši 2 000 Kč zaplaťte v termínu do 7.1.2019

Zálohu 2 ve výši 2 400 Kč zaplaťte v termínu od 8.1.do 8.2.2019

(Lze zaplatit jen zálohu 1 ve výši 4 400 Kč)

Zálohy je možné zaplatit:.

a) žákem v hotovosti řediteli školy ihned po příchodu do školy spolu s žákovskou knížkou pro potvrzení

V případě platby záloh v hotovosti odevzdají žáci peníze spolu se žákovskou knížkou

pro potvrzení řediteli školy ihned po příchodu do školy! Zamezíme tím případné ztrátě peněz.

b) zákonnými zástupci v hotovosti řediteli školy na pohovorech (pondělí 7.1.2019) nebo kdykoliv v jiném termínu

c) bezhotovostním převodem na účet školy (upřednostňujeme)

číslo účtu 1422698319/0800

variabilní symbol byl přidělen (sdělí kdykoliv ředitel školy)

zpráva pro příjemce Jméno Příjmení LVK 2019

Mgr. Miroslav Nejezchleba, ředitel školy